LVR tiedottaa: Yläkentän käyttö/järjestyssäännöt on uusittu

12.11.2019

TIEDOTE 12.11.209 Laajavuoren ratsukot ry:n jäsenille yläkentän käytöstä Laajavuoren ratsukot ry:n hallitus on käsitellyt 13.10.2019 ja 12.11.2019 kokouksissaan yläkentän käyttöä sekä kentän kunnossapitoa. Hallitus haluaa muistuttaa, että kenttä on jäsentensä yhteisessä käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen jäsenen on sitouduttava noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja vastaamaan kentän siisteydestä. Hallitus on päättänyt myös, että yläkentän osalta aletaan periä jäseniltä pientä käyttömaksua vuoden 2020 aikana. Maksun suuruus päätetään keväällä 2020. Kentänkäyttömaksut kohdennetaan kentän yllä- ja kunnossapitoon.

TIEDOTE 12.11.209
Laajavuoren ratsukot ry:n jäsenille yläkentän käytöstä

Laajavuoren ratsukot ry:n hallitus on käsitellyt 13.10.2019 ja 12.11.2019 kokouksissaan yläkentän käyttöä sekä kentän kunnossapitoa. Hallitus haluaa muistuttaa, että kenttä on jäsentensä yhteisessä käytössä, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen jäsenen on sitouduttava noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja vastaamaan kentän siisteydestä.

Hallitus on päättänyt myös, että yläkentän osalta aletaan periä jäseniltä pientä käyttömaksua vuoden 2020 aikana. Maksun suuruus päätetään keväällä 2020. Kentänkäyttömaksut kohdennetaan kentän yllä- ja kunnossapitoon.

Kentän järjestyssäännöt ovat seuraavat:

Ratsastuskenttien käyttöoikeus on Laajavuoren Ratsukot ry:n jäsenillä ja kannatusjäsenillä sekä kenttämaksun suorittaneilla.

Kentillä on käyttökielto rankkasateiden jälkeen ja kelirikon aikana niin kauan kuin kentän pinta on veden määrästä johtuen upottava.

Kenttien käytössä etusijalla ovat LvR:n ja Jyväskylän Ratsastuskoulun järjestämät kilpailu-, valmennus- ja koulutustapahtumat.

Jokainen ratsastaa kentällä omalla vastuullaan.

Käyttäjän velvollisuuksia ovat: 

Turvallisuus: 

Käyttäjän tulee edistää hevosenkäsittelyllään ja käytöksellään turvallista ratsastusta. Kypärän käyttö on ratsastettaessa pakollista. Hevosia ei saa irtojuoksuttaa/hypyttää kentällä.

Kentän aidoilla ei saa istua. Kulku kentälle tapahtuu tarhojen välistä.

Välineet: 

Käyttäjä palauttaa käyttämänsä välineet esim. esteet, puomit ja aidat alkuperäisille paikoilleen. Puomeja ei saa jättää maahan. Irtonaiset esteiden kannakkeet tulee laittaa niiden säilytysastioihin.    

Käyttäjä ilmoittaa aiheuttamansa tai havaitsemansa kaluston rikkoutumiset sekä puutteet. Käyttäjä on korvausvelvollinen rikkoessaan kalustoa. Ilmoitus tehdään osoitteeseen laajavuorenratsukot@gmail.com

Kenttä: 

Käyttäjä ilmoittaa havaitsemansa vaaratekijät ja puutteet ratsastuskenttien kunnossa. Ilmoitus tehdään LvR:n sähköpostiin os. laajavuorenratsukot@gmail.com.

Valot:
Viimeinen käyttäjä sammuttaa valot.

Yleinen siisteys:
Jokainen huolehtii lannan keräyksen ja poisviennin ratsastuksensa jälkeen.

 

LvR:n johtokunta voi evätä näiden velvollisuuksien laiminlyöjältä kentän käyttöoikeuden.

 

Jyväskylässä 12.11.2019
Laajavuoren ratsukot ry:n johtokunta